Dofinansowania

Program „Czyste Powietrze” jest polską inicjatywą rządową, której głównym celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania oraz termomodernizacji budynków. Program ten oferuje dotacje i pożyczki na wymianę pieców węglowych, instalację systemów ogrzewania wykorzystujących odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także na działania zwiększające efektywność energetyczną budynków, na przykład poprzez ocieplenie, wymianę okien czy montaż wentylacji mechanicznej. Celem jest nie tylko poprawa jakości powietrza, ale i zwiększenie komfortu mieszkania oraz obniżenie kosztów ogrzewania.

Program „Moje Ciepło” to również program rządowy, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, których celem jest wsparcie w instalacji nowoczesnych pomp ciepła. Program oferuje dotacje na zakup i montaż pomp ciepła w domach, co jest elementem strategii na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2. Pompy ciepła, jako systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii, są promowane jako przyjazna środowisku alternatywa dla tradycyjnych systemów grzewczych. „Moje Ciepło” ma na celu ułatwienie przejścia na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, zapewniając wsparcie finansowe domowym inwestycjom w zrównoważone rozwiązania technologiczne.