Studnie głębinowe

Inwestycja w studnie głębinowe to inwestycja w przyszłość. Niezależność w wykorzystywaniu zasobów wodnych i oszczędności kosztów to kilka korzyści płynących z posiadania studni głębinowej w swoim domu. Studnia głębinowa działanie opiera na wykorzystywaniu naturalnych podziemnych źródeł. Zastosowane rozwiązanie pozyskiwania wody może stanowić niezwykle ekologiczne i niezależne źródło zaopatrzenia w wodę, zapewniające stabilność oraz bezpieczeństwu w jej dostępie. Domy jednorodzinne czy przedsiębiorstwa wykorzystujące studnie głębinowe mogą znacząco zmniejszyć koszty na rachunkach za wodę, gdyż mogą uniezależnić się od wodociągów miejskich.

Budowa studni głębinowej wymaga staranności i fachowej wiedzy, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów w tym zakresie. Nasza firma oferuje profesjonalną usługę wywiertu studni głębinowych, wykorzystując do tego najlepszy sprzęt. Wyspecjalizowana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie przekłada się na wysokiej jakości wykonanie instalacji. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, zapewniając staranne i profesjonalne wykonanie. Używamy sprawdzonych i trwałych materiałów, które zapewniają stabilność i trwałość naszych instalacji studni głębinowych.

Jak wygląda wykonanie studni głębinowej?

Wykonanie studni głębinowej jest procesem wymagającym odpowiedniego planowania, narzędzi oraz specjalistycznej wiedzy. Pierwszym z etapów jest przeprowadzenie dokładnego badania geologicznego obszaru, aby określić miejsce, gdzie znajdować się będzie studnia, zważywszy na poziom wód gruntowych, rodzaj gleby oraz inne czynniki. Projekt studni opracowuje się na podstawie danych geologicznych, a także zapotrzebowania na wodę. Nasza firma wykonuje odwierty za pomocą wiertnicy KRETO MAX MB 150. Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości do odwiertu wprowadzamy rury studzienne. Rury posiadają filtry studzienne, które osłonięte są specjalną siatką filtracyjną, a obszar między glebą a rurami uszczelniamy dodatkowo, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń. Po zainstalowaniu rur i odpowiednim zabezpieczeniu ich stabilności, przystępujemy do testów. Sprawdzamy wydajność i jakość wody w studni, upewniając się, że studnia spełnia wszystkie normy i wymagania jakości wody. Po zakończonych testach i potwierdzeniu funkcjonalności studni, nasza firma może zainstalować pompę głębinową, upewniając się, że pompa jest odpowiednio dopasowana do głębokości studni i zapotrzebowania na wodę. Montaż pompy głębinowej oraz zbudowanie studni jest zależne od projektu i klienta. Nasza firma wykonuje kompleksowe usługi, dlatego jeśli klient zdecyduje się na podłączenie pompy głębinowej oraz wykaże chęci zabezpieczenia studni i podłączenia do budynku, uwzględnimy to w projekcie i przystąpimy do działania.

Jakie są zalety studni głębinowych? 

  • Stały dostępność wody

Niezależnie od ograniczeń lub awarii w systemach wodociągowych, studnie głębinowe zapewniają stały dostęp do wody. Warunki atmosferyczne również nie mają wpływu na wykorzystywaną z naturalnych zasobów wodę, co czyni studnie głębinowe niezwykle stałym i niezawodnym źródłem wody przez cały rok.

  • Niezależność od dostawców wody

Studnia głębinowa zapewnia niezależność od dostawców wody. Może to być szczególnie ważne w przypadku obszarów wiejskich lub miejsc, gdzie niemożliwy lub utrudniony jest dostęp do miejskich sieci wodociągowych.

  • Oszczędność kosztów 

Zrezygnowanie z poboru wody z wodociągów miejskich, a wykorzystywanie własnych źródeł umożliwiających dostęp do wody, może skutecznie przyczynić się do oszczędności kosztów na rachunkach za wodę. Mimo że studnie głębinowe mogą wydawać się z początku kosztowną inwestycją, to przyszłe długotrwałe i zauważalne oszczędności sprawiają, że studnie głębinowe są przyszłościowym rozwiązaniem. 

  • Dostęp do czystej wody

Woda pochodząca ze studni głębinowej zazwyczaj przechodzi naturalną filtrację poprzez warstwy gruntu. Może to prowadzić do uzyskania wyjątkowo czystej wody, wolnej od zanieczyszczeń i niejednokrotnie wyższej jakości niż ta pochodząca z sieci wodociągowych.

  • Świadomość ekologiczna

Korzystanie z własnych studni głębinowych wynika również ze zwiększającej się świadomości ekologicznej społeczeństwa. Nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania, które mają realny wpływ na środowisko, są coraz chętniej stosowanymi możliwościami.

  • Możliwość kontroli jakości wody

Studnia głębinowa umożliwia również lepszą kontrolę jakości wody. Użytkownicy mogą regularnie monitorować jakość i podejmować ewentualnie działania zapobiegawcze, jeśli zostaną wykryte problemy. Kontrola wody może być trudniejsza w przypadku wykorzystywania wody z systemów wodociągowych.